СМИ: Умер Станислав Говорухин

29 567
53 42

СМИ: Умер Станислав Говорухин
Видео фрагмент
https://www.youtube.com/watch?v=j9_tifjWGlc