Zowldssrz1w

Mantinieki

Cikagas latviesu deju kopa Mantinieki dejo Valsts svetkos svinigaja akta un koncerta 2016. gada 19. novembri Cikaga.